παροψίς (paropsis)

da παρά e la radice di ὀψάριον
Numero Strong: G3953
sostantivo femminile

1) un contorno, un piatto di cibo di prima qualità adattato non tanto per soddisfare come per gratificare l'appetito
   1a) un piatto che accompagna il cibo più solido
2) il piatto stesso su cui le delicatezze sono servite

παροψίδος: gen. sing.

piatto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω