πατάσσω (patassô)

probabilmente un prolungamento di παίω
TDNT - 5: 939,804
Numero Strong: G3960
verbo

1) colpire leggermente: per esempio una parte o un membro del corpo
2) colpire, percuotere: con la spada, affliggere, eccetera come con una malattia mortale
3) abbattere, tagliare, uccidere

ἐπάταξεν: 3sing. att. aor. ind.
πατάξαι: att. aor. inf.
πατάξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πατάξῃ: 3sing. att. aor. cong.
πατάξομεν: 1pl. att. fut. ind.
πατάξω: 1sing. att. fut. ind.

battere: 1
colpire: 4
dovere colpire: 1
percuotere: 4
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω