πατρίς (patris)

da παράσημος
Numero Strong: G3968
sostantivo femminile

1) il proprio paese nativo
   1a) paese d'origine, il proprio paese, una dimora o casa fissa
   1b) il proprio luogo nativo cioè una città

πατρίδα: acc. sing.
πατρίδι: dat. sing.

paese: 1
patria: 6
uno patria: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω