πατρῷος (patrôios)

da πατήρ
TDNT - 5: 1014,*
Numero Strong: G3971
aggettivo

1) che è tramandato dal padre al figlio o da antenati alla loro discendenza come per diritto di eredità
2) ricevuto dai padri

πατρῴοις: dat. pl. neut.
πατρῴου: gen. sing. masc.
πατρῴῳ: dat. sing. masc.

di padre: 1
padre: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω