πεινάω (peinaô)

dalla stessa parola di πένης (tramite l'idea di fatica)
TDNT - 6: 12,820
Numero Strong: G3983
verbo

1) avere fame
   1a) soffrire una mancanza
   1b) essere bisognoso
2) metaforicamente chiedere insistentemente e ardentemente, cercare con un desiderio ansioso

ἐπείνασα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπείνασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπείνασεν: 3sing. att. aor. ind.
πεινᾷ: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
πεινᾶν: att. pres. inf.
πεινάσετε: 2pl. att. fut. ind.
πεινάσῃ: 3sing. att. aor. cong.
πεινάσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
πεινῶμεν: 1pl. att. pres. ind.
πεινῶντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
πεινῶντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
πεινῶντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc., att. pres. ptc. voc. pl. masc.

(+) avere fame: 1
affamare: 3
avere fame: 19
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω