πενθερά (penthera)

da πενθερός
Numero Strong: G3994
sostantivo femminile

1) suocera, la madre della moglie

πενθερὰ: nom. sing.
πενθεράν, πενθερὰν: acc. sing.
πενθερᾶς: gen. sing.

suocero: 6
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω