πεντακισχίλιοι (pentakischilioi)

da πεντάκις e χίλιοι
Numero Strong: G4000
aggettivo

1) cinquemila

πεντακισχίλιοι: nom. pl. masc.
πεντακισχιλίους: acc. pl. masc.
πεντακισχιλίων: gen. pl. masc.

cinquemila: 5
cinquemila uomo: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω