περίθεσις (perithesis)

da περιτίθημι
Numero Strong: G4025
sostantivo femminile

1) l'atto di mettere intorno
2) l'adornamento che consiste negli ornamenti d'oro che erano messi intorno alla testa o al corpo

περιθέσεως: gen. sing.

in mettere addosso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω