περιφέρω (periferô)

da περί e φέρω
Numero Strong: G4064
verbo

1) portare in giro, portare dappertutto
2) portare qua e là
3) essere spinto
   3a) mettere in dubbio ed esitazione, cambiare frequentemente opinione

περιφέρειν: att. pres. inf.
περιφερόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
περιφέροντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

portare: 1
portare qua e là: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω