περικαλύπτω (perikaluptô)

da περί e καλύπτω
Numero Strong: G4028
verbo

1) coprire tutto intorno, coprire

περικαλύπτειν: att. pres. inf.
περικαλύψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
περικεκαλυμμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.

bendare: 1
coprire: 1
ricoprire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω