περικυκλόω (perikukloô)

da περί e κυκλόω
Numero Strong: G4033
verbo

1) circondare
   1a) di una città (assediata)

περικυκλώσουσίν: 3pl. att. fut. ind.

accerchiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω