περιτομή (peritomê)

da περιτέμνω
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: G4061
sostantivo femminile

1) circoncisione
   1a) l'atto o rito di circoncisione, "loro della circoncisione" è un termine usato per gli ebrei
      1a1) di cristiani raggruppati da fra gli ebrei
      1a2) lo stato di circoncisione
   1b) metaforicamente
      1b1) di cristiani separati dalla moltitudine impura e veramente consacrati a Dio
      1b2) l'estinzione delle passioni e la rimozione dell'impurità spirituale

περιτομή, περιτομὴ: nom. sing.
περιτομῇ: dat. sing.
περιτομήν, περιτομὴν: acc. sing.
περιτομῆς: gen. sing.

(+ἐκ) circoncidere: 4
(+ἐν) circoncidere: 2
circoncidere: 25
di circoncidere: 4
di uno circoncidere: 1
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω