περιτρέπω (peritrepô)

da περί e la radice di τροπή
Numero Strong: G4062
verbo

1) girare
2) trasferire o cambiare una cosa girando
   2a) una persona o cosa in un altro stato
   2b) fare diventare arrabbiato
+ μανία + εἰς: fare arrabbiarsi

περιτρέπει: 3sing. att. pres. ind.

non tradotto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω