περπερεύομαι (perpereuomai)

voce media di perperos (millantatore, forse dal raddoppio della radice di πέραν)
TDNT - 6: 93,833
Numero Strong: G4068
verbo

1) vantarsi
2) farsi vedere, usando abbellimenti retorici per celebrare sé stesso smodatamente

περπερεύεται: 3sing. med. pres. ind.

vantare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω