πιπράσκω (pipraskô)

una forma raddoppiata e prolungata di prao, (che appare solo come un'alternativa in certi tempi), contratta da perao (traversare, dalla radice di πέραν)
TDNT - 6: 160,846
Numero Strong: G4097
verbo

1) vendere
   1a) di prezzo, uno in schiavitù
   1b) del padrone a cui uno è venduto come schiavo
2) metaforicamente
   2a) venduto al peccato, interamente schiavo del peccato
   2b) di uno sedotto a darsi completamente alla volontà di un altro

ἐπίπρασκον: 3pl. att. impf. ind.
ἐπράθη: 3sing. pass. aor. ind.
πέπρακεν: 3sing. att. pf. ind.
πεπραμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
πιπρασκομένων: pass. pres. ptc. gen. pl. neut.
πραθὲν: pass. aor. ptc. nom. sing. neut.
πραθῆναι: pass. aor. inf.

che vendere: 1
vendere: 7
vendere schiavo: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω