πιθανολογία (pithanologia)

da una parola composta da una parola derivata da πείθω e λόγος
Numero Strong: G4086
sostantivo femminile

1) discorso adattato a persuadere, in cui argomenti probabili sono addotti
2) in senso negativo, capacità persuasiva di discorso, discorso specioso che seduce altri all'errore

πιθανολογίᾳ: dat. sing.

parola sedurre: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω