πλεονέκτης (pleonektês)

da πλείων e ἔχω
TDNT - 6: 266,864
Numero Strong: G4123
sostantivo maschile

1) qualcuno ansioso di avere di più, soprattutto quello che appartiene ad altri
2) avido di guadagno, bramoso

πλεονέκται: nom. pl.
πλεονέκταις: dat. pl.
πλεονέκτης: nom. sing.

avarizia: 3
uno avarizia: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω