πλεονεκτέω (pleonekteô)

da πλεονέκτης
TDNT - 6: 266,864
Numero Strong: G4122
verbo

1) avere di più, o una parte più grande
   1a) essere superiore, eccellere, superare, avere un vantaggio
2) guadagnare o approfittare di un altro, superare

ἐπλεονέκτησα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπλεονεκτήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐπλεονέκτησεν: 3sing. att. aor. ind.
πλεονεκτεῖν: att. pres. inf.
πλεονεκτηθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.

approfittare: 1
raggirare: 1
sfruttare: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω