πνικτός (pniktos)

da πνίγω
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: G4156
aggettivo

1) soffocato, strangolato
   1a) quello che è strangolato, cioè un animale privato della sua vita senza lo spargimento di sangue
   1b) un modo di cottura

πνικτὸν: acc. sing. neut.
πνικτοῦ: gen. sing. neut.
πνικτῶν: gen. pl. neut.

animale soffocare: 1
da animale soffocare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω