ποιμαίνω (poimainô)

da ποιμήν
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: G4165
verbo

1) cibare, attendere a un gregge, tenere pecore
   1a) dominare, governare
      1a1) di governatori
      1a2) fornire pascolo per cibo
      1a3) nutrire
      1a4) curare teneramente il corpo, servire il corpo
      1a5) approvvigionare i bisogni dell'anima

ποίμαινε: 2sing. att. pres. imptv.
ποιμαίνει: 3sing. att. pres. ind.
ποιμαίνειν: att. pres. inf.
ποιμαίνοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ποιμαίνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ποιμάνατε: 2pl. att. aor. imptv.
ποιμανεῖ: 3sing. att. fut. ind.

badare a pecora: 1
governare: 1
pascere: 4
pascolare: 1
pasturare: 1
per pascere: 1
reggere: 2
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω