πολυποίκιλος (polupoikilos)

da πολύς e ποικίλος
TDNT - 6: 485,901
Numero Strong: G4182
aggettivo

1) molto variegato, segnato con una varietà grande di colori
   1a1) di stoffa o un dipinto
2) molto vario, molteplice

πολυποίκιλος: nom. sing. femm.

infinità variare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω