πολυτελής (polutelês)

da πολύς e τέλος
Numero Strong: G4185
aggettivo

1) prezioso
   1a) che richiede una spesa molto grande, molto costoso
   1b) eccellente, di valore eccellente

πολυτελεῖ: dat. sing. masc.
πολυτελές: nom. sing. neut.
πολυτελοῦς: gen. sing. femm.

di grandezza valore: 2
lusso: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω