πονηρία (ponêria)

da πονηρός
TDNT - 6: 562,912
Numero Strong: G4189
sostantivo femminile

1) depravazione, iniquità, cattiveria
2) malevolenza
3) propositi e desideri cattivi

πονηρίᾳ: dat. sing.
πονηρίαι: nom. pl.
πονηρίαν: acc. sing.
πονηρίας: gen. sing.
πονηριῶν: gen. pl.

di malvagità: 2
malizia: 1
malvagità: 4
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω