πορνεία (porneia)

da πορνεύω
TDNT - 6: 579,918
Numero Strong: G4202
sostantivo femminile

1) rapporto sessuale illecito
   1a) adulterio, fornicazione, omosessualità, rapporti con animali, eccetera
   1b) rapporto sessuale con parenti stretti Levitico 18
   1c) rapporto sessuale con uomo o donna divorziato Marco 10:11-12
2) metaforicamente l'adorazione degli idoli
   2a) della profanazione dell'idolatria, presa mangiando i sacrifici offerti ad idoli

πορνεία: nom. sing.
πορνείᾳ: dat. sing.
πορνεῖαι: nom. pl.
πορνείαν: acc. sing.
πορνείας: acc. pl., gen. sing.

da fornicare: 2
di fornicare: 1
fornicare: 16
immoralità: 1
prostituire: 5
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω