ποταπός (potapos)

a quanto pare da ποτέ e la radice di ποῦ
Numero Strong: G4217
aggettivo

1) da quale paese, nazione o tribù
2) di quale tipo o qualità
   2a) di persone
   2b) di cose

ποταπαὶ: nom. pl. femm.
ποταπὴ: nom. sing. femm.
ποταπὴν: acc. sing. femm.
ποταποὶ: nom. pl. masc.
ποταπός, ποταπὸς: nom. sing. masc.
ποταποὺς: acc. pl. masc.

(+ἄν τίς καί) che: 1
che: 3
che cosa: 1
quale: 2
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω