πρόδρομος (prodromos)

dall'alternativa di προτρέχω
TDNT - 8: 235,1189
Numero Strong: G4274
aggettivo

1) un precursore
   1a) soprattutto uno che è mandato davanti per osservare o spiare, un esploratore, un soldato armato leggermente
   1b) uno che viene in anticipo in un luogo dove gli altri devono ancora arrivare

πρόδρομος: nom. sing. masc.

precursore: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω