πρόθεσις (prothesis)

da προτίθεμαι
TDNT - 8: 164,1176
Numero Strong: G4286
sostantivo femminile

1) l'esibire una cosa, mettendola in vista, presentazione
   1a) dodici pagnotte di pane, che corrispondevano al numero delle tribù di Israele; le pagnotte erano offerte a Dio ogni sabato, e separate in due file, giacevano per sette giorni su una tavola messa nel santuario o nella parte anteriore del tabernacolo, e dopo nel tempio
2) un proposito
+ ἄρτος: pane di presentazione

προθέσει: dat. sing.
προθέσεως: gen. sing.
πρόθεσιν: acc. sing.
πρόθεσις: nom. sing.

disegnare: 2
presentare: 4
proporre: 1
proposito: 4
risolutezza: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω