πρότερος (proteros)

comparativo di προ
Numero Strong: G4387
aggettivo

1) primo, antecedente
   1a) di tempo, precedente, primo
Come avverbio proteron (con o senza l'articolo), precedentemente, prima
+ : prima, al primo

προτέραν: acc. sing. femm. comp.
πρότερον: acc. sing. neut. comp.

(+) prima: 3
di prima: 1
di tempo passare: 1
prima: 4
prima volta: 1
primo: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω