πρεσβεία (presbeia)

da πρεσβεύω
Numero Strong: G4242
sostantivo femminile

1) età, dignità, diritto del primogenito
2) l'affare normalmente affidato agli anziani, specificamente l'ufficio di un ambasciatore, un'ambasciata

πρεσβείαν: acc. sing.

di ambasciata: 1
uno ambasciata: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω