πρεσβυτέριον (presbuterion)

da una presunta parola derivata da πρεσβύτερος
TDNT - 6: 651,931
Numero Strong: G4244
sostantivo neutro

1) corpo di anziani, presbiterio, senato, consiglio
   1a) degli ebrei anziani
   1b) degli anziani di qualsiasi corpo (assemblea) di cristiani

πρεσβυτέριον: nom. sing.
πρεσβυτερίου: gen. sing.

anziano: 1
collegio di anziano: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω