προέχομαι (proechomai)

voce media da προ e ἔχω
TDNT - 6: 692,937
Numero Strong: G4284
verbo

1) avere prima o in anticipo di un altro, avere preminenza su un altro, eccellere, superare
2) superare in eccellenza che può essere passata al proprio credito

προεχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.

essere superiorità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω