προέρχομαι (proerchomai)

da προ e ἔρχομαι (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G4281
verbo

1) andare in avanti, continuare
2) andare prima
   2a) andare prima, precedere
   2b) andare prima, nell'anticipo di un altro

προελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
προελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
προελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προέλθωσιν: 3pl. att. aor. cong.
προῆλθον: 3pl. att. aor. ind.
προήρχετο: 3sing. med. impf. ind.

andare: 1
andare avanti: 3
giungere prima: 1
inoltrare: 1
partire: 1
precedere: 1
venire: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω