προαιρέομαι (proaireomai)

da προ e αἱρέομαι
Numero Strong: G4255
verbo

1) dare alla luce, portare dal proprio magazzino
2) esibire per sé stesso, scegliere per sé stesso prima di un altro, preferire
3) avere il proposito

προῄρηται: 3sing. med. pf. ind.

deliberare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω