προευαγγελίζομαι (proeuaggelizomai)

voce media da προ e εὐαγγελίζω
TDNT - 2: 737,267
Numero Strong: G4283
verbo

1) annunciare o promettere buone notizie in anticipo

προευηγγελίσατο: 3sing. med. aor. ind.

preannunziare questo buono notizia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω