προφῆτις (profêtis)

da προφήτης
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: G4398
sostantivo femminile

1) una profetessa
2) una donna a cui gli eventi futuri o le cose ignote ad altri sono a volte rivelati, o per inspirazione o per sogni e visioni
3) una donna che dichiara o interpreta gli oracoli

προφῆτιν: acc. sing.
προφῆτις: nom. sing.

profetare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω