προγίνομαι (proginomai)

da προ e γίνομαι
Numero Strong: G4266
verbo

1) sorgere o venire prima, accadere prima
   1a) di peccati commessi prima

προγεγονότων: att. pf. ptc. gen. pl. neut.

commettere in passare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω