προκόπτω (prokoptô)

da προ e κόπτω
TDNT - 6: 703,939
Numero Strong: G4298
verbo

1) colpire in avanti
   1a) allungare battendo (come un fabbro con i metalli)
   1b) metaforicamente promuovere, avanzare, allontanare
2) andare in avanti, avanzare, procedere
   2a) di tempo: la notte inoltrata
   2b) metaforicamente aumentare, fare progresso

προέκοπτεν: 3sing. att. impf. ind.
προέκοπτον: 1sing. att. impf. ind.
προέκοψεν: 3sing. att. aor. ind.
προκόψουσιν: 3pl. att. fut. ind.

andare: 1
andare oltre: 1
avanzare: 1
crescere: 1
distinguere: 1
fare avanzare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω