προκαταγγέλλω (prokataggellô)

da προ e καταγγέλλω
TDNT - 1: 70,10
Numero Strong: G4293
verbo

1) annunciare in anticipo (che una cosa sarà)
   1a) di profezie
2) preannunciare nel senso di promettere

προκαταγγείλαντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
προκατήγγειλεν: 3sing. att. aor. ind.

preannunziare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω