προλέγω (prolegô)

da προ e λέγω
Numero Strong: G4302
verbo

1) dire in anticipo, predire

προείπαμεν: 1pl. att. aor. ind.
προεῖπεν: 3sing. att. aor. ind.
προεῖπον: 1sing. att. aor. ind.
προείρηκα: 1sing. att. pf. ind.
προειρήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
προείρηκεν: 3sing. att. pf. ind.
προειρημένων: pass. pf. ptc. gen. pl. neut.
προείρηται: 3sing. pass. pf. ind.
προελέγομεν: 1pl. att. impf. ind.
προλέγω: 1sing. att. pres. ind.

avere già dire: 2
avere già dire prima: 1
avvertire: 2
dire prima: 3
già dire: 1
preannunziare: 1
preavvisare: 1
predire: 3
pronunziare: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω