προνοέω (pronoeô)

da προ e νοέω
TDNT - 4: 1009,636
Numero Strong: G4306
verbo

1) percepire prima, prevedere
2) provvedere, pensare a prima
   2a) provvedere per qualcuno
   2b) pensare a, curarsi di una cosa

προνοεῖ: 3sing. att. pres. ind.
προνοοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
προνοούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

impegnare a fare: 1
preoccupare: 1
provvedere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω