προπορεύομαι (proporeuomai)

da προ e πορεύομαι
Numero Strong: G4313
verbo

1) mandare prima, fare precedere
2) andare davanti a qualcuno
   2a) di un leader
   2b) di un messaggero o un araldo

προπορεύσῃ: 2sing. med. fut. ind.
προπορεύσονται: 3pl. med. fut. ind.

andare: 1
andare davanti: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω