προσαγωγή (prosagôgê)

da προσάγω (vedi ἀγωγή)
TDNT - 1: 133,20
Numero Strong: G4318
sostantivo femminile

1) l'atto di avvicinare, un muovere a
2) accesso, approccio
   2a) a Dio, cioè quel rapporto con Dio in cui siamo accettabili a lui ed abbiamo fiducia che è favorevolmente disposto verso noi

προσαγωγὴν: acc. sing.

(+) accesso: 1
accesso: 1
accostare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω