προσεύχομαι (proseuchomai)

da πρός e εὔχομαι
TDNT - 2: 807,279
Numero Strong: G4336
verbo

1) offrire preghiere, pregare

πρόσευξαι: 2sing. med. aor. imptv.
προσευξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσευξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσεύξασθαι: med. aor. inf.
προσευξάσθωσαν: 3pl. med. aor. imptv.
προσεύξηται: 3sing. med. aor. cong.
προσεύξομαι: 1sing. med. fut. ind.
προσεύξωμαι: 1sing. med. aor. cong.
προσευξώμεθα: 1pl. med. aor. cong.
προσεύχεσθαι: med. pres. inf.
προσεύχεσθε: 2pl. med. pres. imptv., 2pl. med. pres. ind.
προσευχέσθω: 3sing. med. pres. imptv.
προσεύχεται: 3sing. med. pres. ind.
προσεύχῃ: 2sing. med. pres. cong.
προσεύχησθε: 2pl. med. pres. cong.
προσεύχομαι: 1sing. med. pres. ind.
προσευχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
προσευχομένη: med. pres. ptc. nom. sing. femm.
προσευχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσευχόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., med. pres. ptc. nom. sing. neut.
προσευχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
προσευχομένου: med. pres. ptc. gen. sing. masc.
προσεύχονται: 3pl. med. pres. ind.
προσεύχωμαι: 1sing. med. pres. cong.
προσηύξαντο: 3pl. med. aor. ind.
προσηύξατο: 3sing. med. aor. ind.
προσηύχετο: 3sing. med. impf. ind.

(+) pregare: 1
(+ἐγώ) pregare: 1
domandare: 1
essere in pregare: 1
fare pregare: 2
in pregare: 5
non tradotto: 1
per pregare: 2
pregare: 69
pregare di: 1
rivolgere pregare: 1
Totale: 85

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω