προσεργάζομαι (prosergazomai)

da πρός e ἐργάζομαι
Numero Strong: G4333
verbo

1) ricavare il maggior utile, sfruttare
2) lavorando o commerciando trarre il massimo guadagno

προσηργάσατο: 3sing. med. aor. ind.

fruttare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω