προσλαμβάνομαι (proslambanomai)

da πρός e λαμβάνω
TDNT - 4: 15,495
Numero Strong: G4355
verbo

1) prendere, ricevere in aggiunta, prendere per sé stesso
   1a) prendere come proprio compagno, trarre dalla propria parte
   1b) dare la mano per condurre da parte
   1c) prendere o ricevere nella propria casa, con l'idea collaterale di gentilezza
   1d) ricevere, cioè concedere accesso al proprio cuore
      1d1) prendere per un'amicizia e un rapporto
   1e) prendere per sé stesso, prendere: cioè cibo

προσελάβετο: 3sing. med. aor. ind.
προσελάβοντο: 3pl. med. aor. ind.
προσλαβόμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσλαβόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσλαβοῦ: 2sing. med. aor. imptv.
προσλαμβάνεσθε: 2pl. med. pres. imptv.

(+αὐτός) accogliere: 1
(+αὐτός) trarre da parte: 1
accogliere: 5
prendere: 3
prendere con loro: 1
prendere da parte: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω