προσπίπτω (prospiptô)

da πρός e πίπτω
Numero Strong: G4363
verbo

1) cadere in avanti, cadere in giù, prostrarsi davanti, in omaggio o per supplicare: ai piedi di qualcuno
2) avventarsi, battere contro
   2a) di venti che battono contro una casa

προσέπεσαν: 3pl. att. aor. ind.
προσέπεσεν: 3sing. att. aor. ind.
προσέπιπτον: 3pl. att. impf. ind.
προσπεσοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
προσπήξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.

gettare: 5
gettare davanti: 1
inginocchiare: 1
investire: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω