προστάσσω (prostassô)

da πρός e τάσσω
TDNT - 8: 37,1156
Numero Strong: G4367
verbo

1) assegnare o ascrivere a, unire a
2) comandare, ordinare, prescrivere, comandare
   2a) nominare, definire

προσέταξεν: 3sing. att. aor. ind.
προστεταγμένα: pass. pf. ptc. acc. pl. neut.
προστεταγμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.

assegnare: 1
comandare: 3
prescrivere: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω