πρωτοκαθεδρία (prôtokathedria)

da πρῶτος e καθέδρα
TDNT - 6: 870,965
Numero Strong: G4410
sostantivo femminile

1) sedere nella prima sedia, la prima o principale sedia

πρωτοκαθεδρίαν: acc. sing.
πρωτοκαθεδρίας: acc. pl.

avere primo sedere: 1
primo porre: 2
primo sedere: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω