πρωτοκλισία (prôtoklisia)

da πρῶτος e κλισία
TDNT - 6: 870,965
Numero Strong: G4411
sostantivo femminile

1) il primo posto, il posto principale a tavola
2) il grado relativo dei posti a tavola era diverso fra i persiani, i greci e i romani; e le disposizioni che gli ebrei usavano nel tempo di Cristo non possono essere determinate con esattezza

πρωτοκλισίαν: acc. sing.
πρωτοκλισίας: acc. pl.

non tradotto: 1
primo porre: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω