πρωτοτόκια (prôtotokia)

da πρωτότοκος
TDNT - 6: 871,965
Numero Strong: G4415
sostantivo neutro

1) il diritto o vantaggio del primogenito, primogenitura

πρωτοτόκια: acc. pl.

primogenito: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω